Kmetija Janhar, Hraše 46, Smlednik | 031 423 036
| info@kmetija-janhar.si

Kmetija Janhar, Hra分e 46, 1216 Smlednik, Slovenija

031 423 036 | info@kmetija-janhar.si |

Reference

Škofjeloški pasijon

Škofjeloški pasijon je dramsko besedilo, ki ga je okrog leta 1715, z nadaljnjimi popravki do 1727, po predlogah starejših slovenskih pasijonskih procesij napisal loški kapucin, pater Lovrenc Marusič oziroma oče Romuald iz Štandreža. Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga, edina iz baročnega obdobja.


Jahači Jahalnega centra kmetija Janhar smo s konji in igralci sodelovali v letih 1999, 2000 ter leta 2009 s šestimi konji in 2015 s sedmimi konji in jahači.


jahalni center kmetija janhar reference
jahalni center kmetija janhar reference
las za mesto in vas